Preventie

Preventie2017-03-03T08:49:35+00:00

icon-prefentiePreventie

24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar rijden meerdere surveillanten in de regio Twente.
Als hoofdtaak hebben zij in opdracht van klanten:

  • Het opvolgen van alarmmeldingen
  • Het uitoefenen van controlerondes bij woningen en bedrijven
  • Het uitvoeren van brand- en sluitrondes
  • Het uitvoeren van visitaties
  • Enz.

Op basis van opgemaakte risicoanalyses wordt het gewenste niveau van beveiling bepaald. Hierbij wordt rekening gehouden met dienstverlening op afgesproken momenten. Bijvoorbeeld bedrijfsduur, uitvaltijden, storingen e.d.

De beveiligers van Luka Security zijn erop getraind geen vaste patronen toe te passen in het surveilleren. Waar nodig informeren zij de regiopolitie Twente en andere hulpdiensten van hun waarnemingen. Wilt u meer informatie over het preventief optreden c.q. surveilleren van Luka Beveiliging en Bewaking? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Wilt u meer weten over preventief surveilleren?

BEL OF MAIL ONS