Disclaimer

Disclaimer2017-03-03T08:49:34+00:00

Disclaimer

ALGEMEEN

Luka Security B.V., hierna te noemen Luka Security, verleent u hierbij toegang tot www.luka-security.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Luka Security en derden zijn aangeleverd. Luka Security behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Luka Security.

Op grond van de algemeen bekende risico’s van e-mail berichtenverkeer die door de verzender niet zijn te beïnvloeden is alle informatie in dit bericht onder voorbehoud. Luka Security B.V. gebruikt e-mail niet voor het aangaan van externe verplichtingen en het bekend maken van besluiten. Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Luka Security.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Luka Security en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Luka Security, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Download hier onze algemene voorwaarden.