Samenwerking Luka Security met de RIBW Groep Overijssel en Stichting Kadera

Samenwerking Luka Security met de RIBW Groep Overijssel en Stichting Kadera

Samenwerking Luka Security met de RIBW Groep Overijssel en Stichting  Kadera.

Vol trots mogen wij melden dat wij als Luka Security zorg mogen dragen voor de beveiliging van RIBW Groep Overijssel en de Stichting Kadera.
Om tijdig en zeker zorgvuldig te kunnen inspelen op de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waarvan een van de gevolgen zal zijn dat de zorgzwaarte van cliënten die instromen zal toenemen, lopen en er al geruime tijd gesprekken tussen onze organisaties welke nu hebben mogen leiden tot concrete afspraken.
Als doelstelling voor de te nemen beveiligingsmaatregelen zal gelden dat deze mogelijke risico’s zullen minimaliseren, de veiligheid van cliënten, medewerkers en bezoekers zullen vergroten en overlast en vandalisme zullen terugdringen.

RIBW Groep Overijssel
Wij begeleiden mensen met een (ernstige) psychische/psychiatrische beperking en hun netwerk om hun leven zelfstandig vorm te geven. We begeleiden thuis (ambulant) of bieden een thuis op een beschermd wonen-locatie. Kort (bij een crisis) tot intensief (na behandeling in een kliniek)
Bezoek de website

Stichting Kadera
Wij streven naar een wereld zonder huiselijk geweld. Dit doen we door vrouwen en mannen en hun kinderen op te vangen en begeleiding bij mensen thuis te bieden, maar ook door voorlichting en trainingen te verzorgen. Daarnaast wil Kadera vooral iedereen in de samenleving stimuleren om zich in te zetten tegen huiselijk geweld, zowel bedrijven en organisaties als particulieren. Niet per se met grote acties, maar juist vanuit datgene wat iemand al doet en goed kan. Want alleen samen kunnen we huiselijk geweld echt verslaan.
Bezoek de website

 

luka afb

 

 

2017-03-03T08:49:36+00:00