Parkmanagement Losser

Parkmanagement Losser

Luka Security sluit collectief beveiligingscontract af met stichting parkmanagement Losser

Stichting Parkmanagement Losser heeft een overeenkomst gesloten met LUKA Security voor beveiliging op de bedrijventerreinen De Pol en De Zoeker Esch.

Er is gekozen om de beveiliging zoveel mogelijk bij èèn beveiligingsbedrijf neer te leggen om zo enerzijds de kosten te drukken en anderzijds de efficiëntie en kwaliteit te kunnen waarborgen. Luka Security is aangewezen als beveiligingsbedrijf om de beveiliging te coördineren en uit te voeren.parkmanagement-logo

Stichting Parkmanagement Losser
Stichting Parkmanagement Losser komt op voor de gezamenlijke belangen van alle ondernemers op de bedrijventerreinen De Pol en De Zoeker Esch. Het is een unieke samenwerking door en met bedrijven op het gebied van verantwoord en duurzaam ondernemen. Het motto is dan ook: Voor ondernemers en door ondernemers!

Deelnemers welke geïnteresseerd zijn om mee te doen met de collectieve beveiliging, kunnen zich aanmelden via de site van Stichting Parkmanagement Losser.

a06896c53e888f2e6bd2d7ee9d6e9a6c 9b582fbdd519995a40bb5ce2238ed1b9 98a9c86084809c8599af190ed08c24a4

2017-03-03T08:49:37+00:00