Keurmerk Beveiliging voor Luka Security

Keurmerk Beveiliging voor Luka Security

Keurmerk beveiliging voor Luka Security

Luka Security heeft met 100% score de audit in het kader van het Keurmerk Beveiliging doorstaan, een bevestiging van de kwaliteit van onze dienstverlening waar we als hele organisatie trots op zijn.

Waarom een keurmerk Beveiliging voor Luka Security?

Kwaliteit en professionaliteit van een beveiligingsorganisatie zijn voor de opdrachtgevers van het grootste belang. Daarom heeft de Nederlandse Veiligheidsbranche het initiatief genomen voor een Keurmerk voor de particuliere beveiligingsbranche. Dit keurmerk is bestemd voor de algemene beveiligingsorganisaties, zoals Luka Security.

“Door middel van het Keurmerk Beveiliging krijgt ook ons bedrijf een nog beter instrument in handen om er voor te zorgen dat de kwaliteit van onze dienstverlening aan onze opdrachtgevers hoog blijft. Dat de kwaliteit blijft beantwoorden aan de wensen, eisen en verwachtingen van onze opdrachtgevers.

Keurmerk Beveiliging worden eisen gesteld

Een bedrijf met een keurmerk van de Nederlandse Veiligheidsbranche wordt jaarlijks gecontroleerd. De controle doet de Nederlandse Veiligheidsbranche niet zelf. Dat doet een gespecialiseerde en onafhankelijke organisatie: een certificerende instelling. Voor u en voor ons letten zij erop dat een keurmerkhouder voldoet aan de keurmerkeisen, zoals:

 • Naleving van de CAO
 • Integriteit van de organisatie
 • Vakbekwaamheid van het personeel
 • Ervaringen en referenties
 • Financiële gezondheid van de organisatie
 • De staat van het materieel
 • Betrouwbaarheid van het personeel
 • Screening van het personeel bij justitie
 • Instructie aan het personeel
 • Betrouwbaarheid van organisatie
 • Naleving van de wettelijke eisen
 • Protocol bij alarmsituaties
 • Opleiding en training van het personeel
 • Verzekeringen
 • Afdracht belastingen en sociale premies
 • Goede nazorg aan personeel
 • Communicatie met de klant
 • Omgang personeel met agressie en geweld

Luka wil verder

De goede beoordeling die we nu hebben gekregen is niet de eerste stap, het is de vervolgstap van waar we allemaal tot nu toe mee bezig zijn geweest: Kwaliteit leveren in het belang van onze opdrachtgevers. De komende tijd gaan we natuurlijk verder op deze weg!”

Kijk voor meer informatie op de site van de Nederlandse Veiligheidsbranche.
Veiligheidsbranche

2017-03-03T08:49:36+00:00